Ceidiog TV

Category: Shows

Mae’r Byd yn wyrdd

Meddwl falle bydde diddordeb yn y sgrin werdd dan ni newydd ei chodi yn y stiwdio yma yn Nhrefforest. Neson ni’i defnyddio yr wythnos dwytha i saethu’r Tylwyth Teg ar gyfer “Marcaroni” (ar yr awyr Ebrill 27 Cyw).

Y “key” yn gweithio’n wych wrth i Gav Cox olygu.

Ddylwn i ddeud hefyd bod y stiwdio ar gael i’w llogi. Mae’n faint ardderchog tua 2000 tr sgwar. Blacks yr holl ffordd o gwmpas y gofod – sydd yn hyblyg iawn. Rig goleuo. A Sgrin Werdd wrth gwrs rwan!

Gwych ar gyfer recordio fideo/teledu. Ond hefyd – stiwdio ffotograffig penigamp.

Cysylltwch efo Shelley os oes diddordeb  Shelley@ceidiog.com

O.N. gyda llaw nid Shelley sydd yn y llun! Roli Odl (Marcaroni) ydi hwnna!

BAFTA

Y Diwrnod Mawr Bafta

Waw!!! Yn y busnes dan ni i gyd yn ymgyrraed at BAFTA – cydnabyddiaet y diwydiant.

Mae derbyn enwebiad am Bafta Plant y DU yn ein gosod mewn cystadleuaeth a Cbeebies – mewn seremoni ddisglair yn yr Hilton Park Lane. Mae clywed Sion Pyrs yn son am werthu’i ddafad John Parry yn y fath le yn hynod o gyffrous!