Ein Gwaith

Y Diwrnod Mawr

Y Diwrnod Mawr

Mae plant bach wrth eu bodd yn clywed stori – ac mae’r ddawn i ddweud y stori yn ei gwneud hi hyd yn oed yn fwy apelgar!

Mae Y Diwrnod Mawr yn dweud stori 26 o blant ifanc wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer diwrnod mawr yn eu bywydau. Weithiau mae’n ddigwyddiad teuluol – weithiau mae’n benllanw gweithgaredd neu hobi arbennig.

Gorsaf Hud

Gorsaf Hud

Cyfres arbennig iawn sydd yn rhoi cyfle i blant bach greu – gan ddefnyddio’u dychymyg!

Pan bydd pump o blant bach yn cael mynd ar y tren hud i Orsaf Llanlledrith, maen nhw’n trawsnewid yn Ddychmygwyr.

Meees

Meees

Yn hapus ‘da’n gilydd, y Meees ydyn ni!

Teulu o ddefaid o dras cymysg ydi’r Meees. Ond nid defaid cyffredin mo rhain – maen nhw’n canu ac yn dawnsio ac yn gwneud inni chwerthin.