Meees

Meees

Yn hapus ‘da’n gilydd, y Meees ydyn ni!

Teulu o ddefaid o dras cymysg ydi’r Meees. Ond nid defaid cyffredin mo rhain – maen nhw’n canu ac yn dawnsio ac yn gwneud inni chwerthin.

Comedi sefyllfa gydag asgwrn cefn cryf o themai cymdeithasol addysgiadol ydi’r gyfres hon gyda ‘r storiau yn cael eu dweud o safbwynt y plant.

Mae Tadcu yn hwrdd sydd yn wreiddiol o Wlad Groeg ac a sefydlodd y teulu gyda’i wraig Baaalwen – dafad fynydd gymreig a gyfarfu pan oedd y ddau yn aelodau o gorws La Scaaala ym Milaaan flynyddoedd yn ol!

Cerddoriaeth, ailgylchu a theulu ydi prif themau y rhaglenni. Mae’r teulu yn cysylltu a pherthnasau ar y We gan ddefnyddio offer mae Costaaas wedi’i adeiladu ei hun.

Perthyn a charu’n gilydd drwy hinddrwg a hindda ydi byrdwn y gyfres. Oes mae na anghytuno – ond bydd popeth yn iawn yn y diwedd!!!