Gorsaf Hud

Gorsaf Hud

Cyfres arbennig iawn sydd yn rhoi cyfle i blant bach greu – gan ddefnyddio’u dychymyg!

Pan bydd pump o blant bach yn cael mynd ar y tren hud i Orsaf Llanlledrith, maen nhw’n trawsnewid yn Ddychmygwyr.

Yn y rhaglenni (sydd i’w gweld ar Cyw) mae’r plant yn cael eu croesawu i’r orsaf gan Dolores (gewch chi ngalw i’n Doli) Jones – yr orsaf-feistres. Yn helpu Dolores a’r plant i ddychmygu mae Dafs a Del y porthoriaid.

Hwyl a sbri – mewn lle hudolus a hwyliog dros ben – lle mae dychymyg plant bach yn cael rhedeg reiat!