Y Diwrnod Mawr

Y Diwrnod Mawr

Mae plant bach wrth eu bodd yn clywed stori – ac mae’r ddawn i ddweud y stori yn ei gwneud hi hyd yn oed yn fwy apelgar!

Mae Y Diwrnod Mawr yn dweud stori 26 o blant ifanc wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer diwrnod mawr yn eu bywydau. Weithiau mae’n ddigwyddiad teuluol – weithiau mae’n benllanw gweithgaredd neu hobi arbennig.

In ystod y gyfres rydyn ni’n rhannu digwyddiadau emosiynnol – mam Cerian yn dod adre o Afghanistan, a geni chwiorydd bach Jac.

Rydyn ni’n cael rhannu hapusrwydd Charlie wrth iddo basio ei brawf gyrru gokart ac mae na hwyl i gael wrth i Sion werthu’i ddafad – John Parry – ym marchnad Rhuthun.

Mae’r plant n dod o gefndiroedd amrywiol iawn o berfeddion cefn gwlad i ganol y ddinas. Nhw sydd yn dweud eu stori yn eu geiriau eu hunain.

Cyfuno techneg rhaglen ddogfen a dawn dweud storis wrth blant meithrin wnaeth Nia Ceidiog wrth greu, cynhyrchu a chyfarwyddo’r gyfres hon.

Plant bach, cerddoriaeth wych a graffeg lliwgar – cyfuniad perffaith ar gyfer plant meithrin!