Ceidiog TV

Newyddion - Ceidiog TV

Nol o Sunny Side of the Doc i Drefforest heulog! Tra roeddwn i yn La Rochelle, fe drosglwyddodd Gav, y golygydd, 26 pennod arall o Marcaroni i dâp! Dim ond golygu’r sain rwan yn Cranc ymhen rhyw bythefnos a bydd y cyfan yn barod i ymddangos ar Cyw! Mae Marcaroni wedi hen ennill ei le [..]

Continue Reading

Dwi’n cael cyfle i fwynhau fy obsesiwn gyda Ffrainc – sydd yn mynd yn ol flynyddoedd ers pan roeddwn i’n blenty trist iawn yn gofyn am eiriadur Ffrangeg y anrheg Nadolig! I egluro – heddiw nes i hedfan i La Rochelle – tref hyfryd rydw i wedi ymweld a hi sawl tro at bwrpasau busnes [..]

Continue Reading

Chwech o ganeuon newydd sbon danlli i blant bach bach y byd mawr mawr! Mae Marcaroni bellach ar Cyw bob bore Mercher – ond rhag ofn bo chi ddim wedi’i weld o eto, gwyliwch ar Cyw ar Clic.

Mae’r Diwrnod Mawr wedi cyrraedd y brig eto! Heno fe gyhoeddwyd fod y rhaglen wedi ei henwebu yng nghategori Rhaglenni Plant Bafta Cymru! Ac unwaith eto, mae’r ddwy raglen sydd yn yr un categori a ni yn rhai gwych. Mae hynny’n destun balchder mawr…

Have had great fun with a new showreel – cut by Gav Cox! Here are some of our children’s programmes – Marcaroni (our brand new music show), Y Diwrnod Mawr (nominated for four awards in the last six months), Baaas (which was our unique co-production with Al Jazeera Children’s Channel), Imagination Station and others! Hope you like it.

Dwi wrthi’n fframio’n tystysgrif Enwebiad Gwobrau Rhaglenni y Gymdeithas Deledu Frenhinol. Horrible Histories gyda’i sgriptio gwych, ei actio penigamp a’i ddull arbennig o gyflwyno hanes i blant aeth a hi. Hefyd yn yr un categori ag Y Diwrnod Mawr, fe enwebwyd y ffefryn meithrin Mr Tumble a’r rhaglen Something Special. Roedd clywed llais ein harwr bach o Bentrefoelas [..]

Continue Reading

Dwi’n falch iawn o gyflwyno gwefan newydd Ceidiog – sydd yn ddau gwmni. Mae Ceidiog PR yn gwneud cysylltiadau cyhoeddus a Ceidiog TV yn creu cynnwys teledu, y We ac ar gyfer pob ac unrhyw lwyfan

Brawd a Chwaer yw Ceidiog Hughes a Nia Ceidiog. Enw ein tad oedd Ceidiog. Dyma lun o’r afon Ceidiog yn llifo drwy bentre Llandrillo lle mae’r gwreiddiau…

Waw!!! Yn y busnes dan ni i gyd yn ymgyrraed at BAFTA – cydnabyddiaet y diwydiant. Mae derbyn enwebiad am Bafta Plant y DU yn ein gosod mewn cystadleuaeth a Cbeebies – mewn seremoni ddisglair yn yr Hilton Park Lane. Mae clywed Sion Pyrs yn son am werthu’i ddafad John Parry yn y fath le [..]

Continue Reading

Related Posts with Thumbnails