Ceidiog TV

Cryno Ddisg Marcaroni ar werth!

Chwech o ganeuon newydd sbon danlli i blant bach bach y byd mawr mawr! Mae Marcaroni bellach ar Cyw bob bore Mercher – ond rhag ofn bo chi ddim wedi’i weld o eto, gwyliwch ar Cyw ar Clic.

Mae Cyfansoddwr Gore’r Byd wedi rhyddhau cd o chwech o’i hoff ganeuon (gyda help Caryl Parry Jones a Christian Phillips!) Mae hon ar werth rwan mewn siopau Cymraeg drwy Gymru. Fel arall mae croeso i chi gysylltu efo ni yma, neu drwy ffonio 01443 844714.

Ymhob rhaglen bydd Marcaroni – gyda chymorth ei gyfeillion yn Nhwr y Cloc – yn cyfansoddi can newydd sbon.

Related Posts with Thumbnails