Ceidiog; dau gwmni. Un yn gwneud teledu a'r llall, cyfathrebu.

Ceidiog is in fact two companies. One does TV, the other PR.

tv

Mae Ceidiog yn cynhyrchu cynnwys ar gyfer pob ac unrhyw lwyfan. Rydyn ni’n arbenigo mewn deunydd ar gyfer Plant, Ffeithiol ac Adloniant. Rydyn ni’n gweithio adre a thramor – gyda didwylledd a pharch at ddiwylliant.

Ceidiog creates content for all platforms. We specialise in Children’s, Factual and Entertainment, operating locally and globally with integrity.

pr

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd ym maes cysylltiadau cyhoeddus i gyflwyno negeseuon pwrpasol, darbwyllol a phwerus sy’n onest, yn gymedrol ac yn ddeniadol.

We use our expertise in public relations - PR to deliver compelling, persuasive and powerful targeted communications that are honest, measured and engaging.

Gogledd Cymru - North Wales