Newyddion -

MINIBEASTS, bugs and a giant African snail attracted swarms of families to a fun-filled sustainable event this weekend.

Bydd carreg o chwarel hanesyddol yng Nghaergybi yn cael ei defnyddio i wneud cofeb deimladwy i gofio’r berthynas agos rhwng pobl Caergybi a morwyr o’r Iseldiroedd a wasanaethodd yn y porthladd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae myfyriwr dwy ar bymtheg mlwydd oed yn cael digon o gefnogaeth ar ôl dechrau yn y coleg -gan ei nain!

Related Posts with Thumbnails